İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kuralları

1- Sorumluluklarımız

Yasalara Uygunluk
Biz verdiğimiz sözleri tutarak onurlandığımızı ve davranışlarımızla güven kazandığımızı en baştan kabul ederek, yaptığımız her şeyde dürüst ve etik davranmanın hedeflerimize ulaşma yolunda başarımızı etkilediğini düşünürüz.
Bu yüzdendir ki yaptığımız her hareketin yasalara tamamen uygun olmasını gözetiriz.

Çalışanların Sorumlulukları
Biz Popy ailesi üyeleri olarak;
• İç ve dış kaynaklarla yapılan her anlaşmada her zaman dürüst davranırız,
• Yasalara, şirket kurallarına ve öz ahlakımıza uygun davranırız,
• Cezalandırılmanın tehdidinden uzak bir şekilde açık iletişim kurarız,
• İnandıklarımıza ve kurallarımıza uygun olmayan bir olayı tespit ettiğimizde, bunu müdürlerimizle paylaşırız.

Etik Karar Alma
Popy’de zor bir karar verilmesi gerekirken, durulur ve düşünülür. Baskı ve harici etkiden uzak şekilde aşağıdaki soruların ışığında karar verilir.
• Bu karar doğru ve adil mi?
• Bu karar yasalar ve şirket kurallarımızla uyumlu mu?
• Bu karar kendimiz ve şirketimiz için daha iyi hissettirdi mi?
• Bu karar basında yer alırsa, rahatsızlık duyacağımız bir şey olur mu?

Yöneticilerin Sorumlulukları
Popy yöneticileri işe olan bağlılıklarıyla, dürüstlük ve açıklıklarıyla çalışanlarına her zaman örnek olmak ve destekleriyle onları rahat ettirmekle yükümlüdür.
En doğru kişiliği sergileyip karşısındakinden de aynısı beklemek, yeni bir ürün çıkarırken ya da piyasa şartlarında rekabet ederken etik ve kurallarımız dışında bir uygulamada bulunmamak ve bunun çalışanlar tarafından algılanmasını ve anlaşılmasını sağlamak, kuralların esnetildiği ya da baskı oluşan ortamlara izin vermemek, bunu yapanlara tolerans göstermemek, her zaman proaktif olmak, sorunları henüz karşımıza gelmeden önlemek, çalışanlarının da aynı derecede hassas çalışmalarını sağlamak Popy olarak yöneticilerimizden beklediğimiz özverilerin birkaçıdır.

Herkesin Sesine Kulak Verme
Popy’de herkesin düşüncesini, itirazını, katılımını anında ve dilediği kanala bildirme hakkı vardır.
Eğer güven ortamının sarsıldığı, cesaretin kırıldığı, iyi hissettirmeyen ne olduysa anında çözüme ulaşılmalı ve istisnasız herkes birbirini dinlemelidir.

2- Birbirimize Karşı Bağımız

Fırsat Eşitliği
Biz insanları olduğu gibi tanır ve bireylik haklarına uygun şekilde saygı gösteririz. Popy’de dil, din, ırk, renk, mezhep, cinsiyet, fiziksel veya mental engel durumu, hamilelik durumu, evlilik durumu ve yemek seçimleri (vegan, vejeteryan vb.) konusunda asla ayrım olmaz. Kişiler sadece ve sadece çalışa performansları ve iş sonuçlarına göre değerlendirilir.

Tacizin Olmadığı İşyeri
Popy’de herkes birbirine kendine nasıl davranılmasını istiyorsa öyle davranır. Zorbalıktan, duygusal ve fiziksel şiddetten, ayrımcılıktan uzak bir işyeri ortamı sağlamak için tüm imkanlar seferber edilmiştir.

Talep Yönetimi
Herkesin farklı bir düşünce, inanç ve davranış sisteminin olduğuna ve bunun yapımız için bir risk değil aksine bir zenginlik ve avantaj olduğu düşünülmektedir. Yöneticiler hiçbir çalışanı mecburiyet hissiyle karşı karşıya getiremez.

İşyeri Güvenliği
Popy’nin güvenli bir işyeri olmasından ve güvenli bir çalışma ortamının bulunmasından yöneticiler dahil tüm çalışanlar aynı oranda sorumludur.
Tüm çalışanlar çevrede herhangi bir aksilik oluşmasına yol açabilecek riskli durumlara müdahale etmekle ve gerekli bildirimleri yapmakla yükümlüdür.
Bunun dışında Popy’e ait hiçbir çalışma ortamında sindirme, tehdit veya şiddet davranışına izin verilmez.

Madde ve Alkol
Popy, her türlü tütün mamullerinin, her türlü kimyasal maddenin ve alkol ürünlerinin giremeyeceği asla ve asla kullanılamayacağı bir işyeridir. Bu tür maddeleri ofis ortamında üretmek, bulundurmak, saklamak, diğerlerine dağıtmak kesinlikle yasaktır.

3- Şirkete Karşı Bağımız

“Popy Yönetim Kurulu” tüm çalışanlara sürekli daha iyi bir performans göstermeleri ve şirket hissenin değerinin sürekli yükselmesi konusunda bütün umudu ve güveniyle inanmaktadır. Bu yüzdendir ki, Popy çalışanları; işlerine kişisel duygularını, hırslarını ve çıkarlarını koymazlar, Popy’nin herhangi bir sağlayıcısı, müşterisi ya da tedarikçisi ile herhangi bir finansal bağ kurmazlar. Hatta bu gruplardan hediye almak dahi yöneticiler ile paylaşılması gereken bir durumdur.
Popy çalışanları hiçbir şart altında şirkete ait herhangi bir değeri nakit, nakit dengi, hediye kartı vb. diğer yapılarla takasa girmez, şahsi planları doğrultusunda borç alacak dengesi kurmaz.
Popy çalışanları bordrolu işleri dışında herhangi bir iş yapmazlar, rekabet oluşturacak herhangi bir oluşuma danışmanlık vermezler, şirket faydalarıyla çelişen hiçbir çalışmaya ortak olmazlar.
Her ne kadar aile ve arkadaşlar Popy için kutsal olsa da hiçbir Popy çalışanı aile ve arkadaş motivasyonunu şirket faydası ile karşı karşıya getirmez. Hiçbir seviyede bir alt ya da üst kademede aile ya da arkadaş seviyesinde başka birinin yer almasına müsaade edilmez.
Popy çalışanları sahip oldukları ticari bilgileri hiçbir çevresiyle paylaşmaz. Aile, arkadaş ya da gönül bağı bulunan kişilerle rahatsızlık verecek derecede ticari konuları paylaşmaz.
Popy çalışanları geliştirme yapabilecekleri noktaları ya da daha iyi sonuç alabilecekleri davranışları yapmakla yükümlüdür.
Popy kaynaklarını hiçbir şekilde şahsi çıkarları için kullanmaz, aksine yeni faydalar yaratmak için bilgi ve tecrübelerini ortaya koyarlar.
Tüm bunların doğrultusunda tüm çalışanlar işleriyle ilgili tüm bilgileri kesin, net ve doğru olarak tutmakla ve raporlamakla yükümlüdür.
İdeal bir değerlemeye ancak ve ancak bu şekilde ulaşmak mümkündür.

4- Müşteriler, İş Ortakları ve Diğer İş Dünyası ile Bağımız

Popy çalışanları tüm müşterilerine eşit derecede özverili davranır. İşleri ve hizmetlerimizi daha iyi hale getirmek için durmadan çalışır.
Bu kapsamda, tüm müşteri, iş ortağı ya da diğer bağlantılı yapıların bilgileri gizli tutulur, çatışma oluşabilecek hiçbir grup ile paylaşılmaz.

Popy agresif rekabeti sever ve bunu şirketin her yerinde destekler. Ancak bu adil olmayan hiçbir davranışa müsaade etmez.
Bu yüzden tüm çalışanlar müşterilere, iş ortaklarına ve diğer partilere net, açık ve dürüst olmak, tüm işlerini müthiş bir keskinlikle yürütmek durumundadır.
Bu durum satın alma, fiyatlama, dış hizmet konularında olduğu gibi geçerlidir.

Rekabetçi Bilgi
Popy çalışanları rakiplerimizin ürünlerine, hizmetlerine, fiyatlamalarına ya da halka açık herhangi bir konuda rakip kuruma ilişkin veri toplar, bu verileri derler, bilgi oluşturur ve yönetime sunarlar.
Ancak verilerin elde edilmesi tekniği ve kaynağı açısından büyük önem arz etmektedir.
Tamamen halka açık olan doğru bilgiyi hiçbir yasa ve kuraldışı yola başvurmadan edinmek zorundadırlar.
Yanlış yönlendirme, yasa dışı teşvik etme ya da ajanlık esasıyla bilgi edinmek Popy’nin kuralları içerisinde yoktur ve yöneticiler tarafından cezalandırılması gereken bir yaklaşımdır.
Fikri mülkiyet hakları ve devamında bulunan edinimlerin tümü bu kapsama dahildir.

Pazarlama ve Reklam
Popy hem kurumsal hem departman hem de bireysel bazda hizmetlerini hedef kitlesine farklı alternatif kanallar üzerinden duyurur.
En ufağından en büyük bütçelisine kadar ortaya konan tüm kampanyalarda izleyici kitleye verilen mesajlar, içerik vaatleri, ürün/hizmete ilişkin açıklamalar net, açık ve doğru olmak zorundadır. Yanlış, eksik ya da hatalı yönlendirmeye asla izin verilmez.

Para Aklama
Popy bulunduğu iş alanı dolasıyla “para aklama” konusunda ekstra özenli davranan, tüm kurguları ve senaryoları bu konuyu önlemek, asla sistemde izin vermemek üzerine kurulmuştur.
Öngörülebilen ya da sonradan tespit edilen herhangi bir işlem dengeler ve izinler dahilinde hızlı bir şekilde geri alınmalı ve varsa mağduriyetleri giderilmelidir.
Popy’nin en üst yöneticisinden en alt kademe çalışanına kadar bu açık ve kesin politika geçerlidir.
Kişiler sistem içinde tanık oldukları şüpheli işlemleri işaretlemek ve yöneticilerine aktarmak zorundadır.

5- Devlet ile Bağımız

Popy yasalar çerçevesinde çalışır, üretir ve servislerini müşterilerine ulaştırır.
Konusuyla alakalı tüm yasaları koşulsuz ve peşin riayet eder.
Genel faaliyeti sebebiyle irtibat kurulan kamu görevlileri ya da kurumsal kimlikleriyle kamu kurumları asla yanlış yönlendirilemez, herhangi bir veri saklanamaz ve faydalı iş birlikleri olması konusunda fazladan uyarılır, yol gösterilir ve ülke kalkınmasına sağlanan katkı büyütülür.
Tüm bunları yaparken kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen çalıştay, atölye ve görüş bildirme etkinliklerine katılım gösterilir. Fayda sağlayacağı düşünülen her türlü yeni gelişme paylaşır.
Popy kurumsal kimliği ile ya da bireysel olarak çalışanları bazında hiçbir siyasal aktiviteye katılmaz, siyasi etkinliklere aracılık etmez, hiçbir siyasi parti ya da oluşuma maddi/manevi destekte bulunmaz.

6- Toplum ile Bağımız

Popy faaliyet gösterdiği yer/bölge/ülke insanına yararlı olmayı bir amaç bellemiştir.
Bizi lokalde destekleyen ve global bir güç olmamız yolunda cesaretlendiren toplumla güvenilir ve temiz bir iletişim kurmak gerekmektedir.
Her türlü temsili içerecek şekilde, tüm organlarıyla tek ses halinde konuşmak ve aynı mesajları vermek en üst yöneticisinden en alttaki çalışana kadar bütün Popy’lilerin görevidir.
Topluma sunulan her türlü rapor, bilgi ya da güncelleme üst yönetimin izninden geçmek zorundadır.
Buna telefon, posta ve internet üzerindeki tüm iletişim kanalları dahildir.

Sosyal Medya ve Kişisel Kullanım
Günümüzde sosyal medya her türlü içeriğin paylaşıldığı yadsınamaz bir platformdur ve çok yüksek derecede etki sahibidir. Birçoğumuz şahsi sayfalar ve bloglar üzerinden ilgilerimizi, gözlemlerimizi ve deneyimlerimizi aktarıyoruz.
Bu paylaşımların içinde işimizle ilgili içerikler de bulunuyor.
Popy olarak biz, paylaşımlar ve bloglar temiz bilgileri içerirse sosyal medyanın çok verimli ve etkili bir ulaşım yolu olduğunu düşünüyoruz. Dış dünyaya işimizle ilgili tutkumuzu, bilgimizi ve tecrübemizi aktarmak kurumsal iletişimimize de fayda sağlamaktadır.
Popy çalışanları sosyal medyada kendilerinin kontrolündeki platformlarda paylaşım yaparken, Popy’de çalıştıklarını açıkça belirtmek ancak paylaşım arka planının öznel olduğu belirtmek zorundadırlar. Sadece gerçekleri açıklamalı, diğer kişilere karşı kibar ve saygılı olmalı, en iyi yargılarını ortaya koymalı, kişisel yanlış anlaşılmalardan uzak durmalı, kendi ve firma vizyonuna uygun postlar paylaşmalıdır.

Çevreye Duyarlılık
Popy’nin ürettiği, geliştirdiği ve müşteri kitlesine ulaştırdığı her hizmetin meydana getirilmesi esnasında çevreye karşı asla zarar verilmemekte gerek çalışma alanı içinde gerekse de kurumsal harcamalarda çevre konuları gözetilmektedir.
Bunun dışında enerji tüketimiyle alakalı da tüm gereken bilinç, satın alma yapan ve kullanıcı pozisyonundaki tüm çalışanlar arasında yerleştirilmiş, her adımda doğa düşünülerek hareket etmeleri tembihlenmiştir.
Tüm Popy çalışanları bu yaklaşımı benimsemeli ve şahsi alanlarında dahil bu şekilde davranmaya özen göstermelidir.